cermet-bud

Cermet-Bud:

Spółka powstała w grudniu 1997 roku. Wcześniej, od 1986 roku, założyciele spółki prowadzili tożsamą działalność jako członkowie i współzarządzający Zakładem Postępu Technicznego i Wdrożeń CERMET - Inżynierską Spółdzielnią Pracy w Krakowie.

CERMET-BUD jest firmą projektową i doradztwa technicznego wykonującą opracowania projektowe, planistyczno-studialne i eksperckie w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej, budownictwa wodnego, ochrony środowiska i geotechniki. W swoich opracowaniach uwzględniamy kryteria i podejście określone w dyrektywach UE. Firma jest członkiem Śląskiego Klastra Wodnego.

CERMET-BUD Sp z o.o.
Przedsiębiorstwo Inżynierskie
ul. Otwinowskiego 4
31-432 Kraków

tel./fax:

e-mail:

(12) 413 12 98
(12) 411 56 36
zarzad@cermet-bud.pl

copyright 1997 - 2010 Cermet-Bud Sp z o.o. by gadek@cermet-bud.pl